Publicaties

Beleid

18 februari 2011 15 maart 2011
Algemeen Beleidsplan 2016 - 2025: Samenwerken aan een eerlijke transitie

Algemeen Beleidsplan 2016 - 2025: Samenwerken aan een eerlijke transitie

11 juni 2016 - In dit Algemeen Beleidsplan (ABP): Vereniging Milieudefensie streeft al vijfenveertig jaar naar ecologische rechtvaardigheid voor álle mensen: een eerlijke en duurzame verdeling van de rijkdommen van de Aarde. Nu, en in de toekomst. 'Eerlijk', omdat ieder mens recht heeft op een gelijk aandeel in die rijkdom. En 'duurzaam', door zorgvuldig om te gaan met de Aarde en de leefomgeving schoon en gezond te houden. Dit vraagt om een fundamentele omslag in de wijze waarop we produceren, handeldrijven en consumeren.

Lees verder...

Gedragscode Milieudefensie

Gedragscode Milieudefensie

De gedragscode van Milieudefensie omvat de volgende punten; actievoeren, omgang met bedrijven, omgang met overheid en politiek, richtlijnen sponsoring, privacybeleid en mailingenbeleid. De Gedragscode onderstreept onze inzet om verantwoordelijk en transparant te handelen. Daarmee willen wij onze maatschappelijke positie markeren en belanghebbenden duidelijkheid geven over hoe wij ons in het maatschappelijke verkeer gedragen en uiting geven aan de publieke verantwoordingsplicht die wij voelen.

Lees verder...

Milieudefensie en houtstook

Milieudefensie en houtstook

Op de ALV van juni 2017 is er een motie ingediend over het onderwerp houtstook. Het bestuur zal zich op de motie beraden en hier op terugkomen in de ALV van december 2017.

Lees verder...

Missie en strategie

Missie en strategie

Milieudefensie wil een duurzame, schone wereld waarin het goed toeven is, en waarin het draagvermogen van de aarde volledig wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking.

Lees verder...

Nota Vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota Vrijwilligersbeleid Milieudefensie

December 2014. Bij Milieudefensie kun je als vrijwilliger op allerlei manieren aan de slag. Dat komt omdat het werken met vrijwilligers én met betaalde krachten binnen onze organisatie een bewuste keuze is. Samen vormen vrijwilligers en betaalde krachten een team om milieuresultaten te boeken. Om je als vrijwilliger een prettige werkomgeving aan te bieden, streeft Milieudefensie een goed vrijwilligersbeleid na. Om beter zicht te krijgen hoe het vrijwilligersbeleid van Milieudefensie in elkaar steekt, is deze nota vrijwilligersbeleid opgesteld. De nota is aanvullend op het arbeidsvoorwaardenreglement voor onbetaalde medewerkers. Dit laatste is alleen geldig voor vrijwilligers waarmee Milieudefensie een vrijwilligersovereenkomst heeft afgesloten.

Lees verder...

Salarissen

Salarissen

Milieudefensie heeft een plat loongebouw. Het laagste salaris is in 2016 niet minder dan € 2.083,- bruto per maand en het hoogste salaris niet meer dan € 5.200,- euro bij een aanstelling van 1,0 fte.

Lees verder...

Visie Milieudefensie

Visie Milieudefensie

Ons verhaal is een verhaal over verandering. Over anders kijken en anders kiezen. Een verhaal over hoop en geloof én over actie en durf. We willen een goed leven voor iedereen, nu en straks, hier en daar, en dat bereiken we als we de mondiale milieugebruiksruimte en de welvaart eerlijk verdelen. Dit verhaal is als bijlage verschenen bij het septembernummer van Down to Earth Magazine. Een special over verandering en over de visie van Milieudefensie.

Lees verder...