Beleid

Algemeen Beleidsplan 2016 - 2025: Samenwerken aan een eerlijke transitie

Algemeen Beleidsplan 2016 - 2025: Samenwerken aan een eerlijke transitie
11 juni 2016 - In dit Algemeen Beleidsplan (ABP): Vereniging Milieudefensie streeft al vijfenveertig jaar naar ecologische rechtvaardigheid voor álle mensen: een eerlijke en duurzame verdeling van de rijkdommen van de Aarde. Nu, en in de toekomst. 'Eerlijk', omdat ieder mens recht heeft op een gelijk aandeel in die rijkdom. En 'duurzaam', door zorgvuldig om te gaan met de Aarde en de leefomgeving schoon en gezond te houden. Dit vraagt om een fundamentele omslag in de wijze waarop we produceren, handeldrijven en consumeren.
14 juni 2010 06 september 2016