De organisatie

Werkwijze

Werkwijze

04 februari 2011

Milieudefensie streeft bij haar acties naar deelname van een breed publiek. We willen milieuproblemen niet vanuit een ivoren toren aanpakken, maar sámen met mensen. Alleen als bedrijven en de politiek er niet omheen kunnen dat véél mensen zich zorgen maken over het milieu, zullen volksvertegenwoordigers en bedrijfsleiders de juiste maatregelen nemen.

Milieudefensie is een democratische vereniging. Leden en lokale afdelingen hebben invloed op het beleid. Op de halfjaarlijkse ledendag (ALV) stellen leden en bestuur het beleid formeel vast. Maar ook tussentijds kunt u meebeslissen in speciaal daarvoor opgerichte campagneraden.

Gedragscode

Milieudefensie streeft haar doelen na door:

  • Helder te maken dat een structurele oorzaak van milieubederf en uitputting van grondstoffen gelegen is in een te eenzijdige gerichtheid op vrije markt en economie; en wervende, realistische correcties hierop naar voren te brengen.
  • Met het uitdragen van standpunten en stellingnamen weliswaar helder positie te kiezen, maar altijd gericht op het behalen van resultaat en op beïnvloeding van het maatschappelijk debat.
  • Samen met mensen effectieve druk en hindermacht te ontwikkelen op die plekken in de samenleving waar de beslissingen vallen.
  • Vanuit de ecologische invalshoek van duurzaamheid ook oog te houden voor de daarmee verweven maatschappelijke en sociale aspecten.
  • Mensen inzake de milieuproblematiek te mobiliseren op zowel hun verantwoordelijkheid voor de toekomst als een gevoel van urgentie en eigenbelang; en overstijgende en/of abstracte milieuproblemen te vertalen naar de betekenis ervan voor de mens in zijn eigen leefomgeving.
  • Te stimuleren dat onderzoek naar en analyse van milieuproblemen en mogelijke oplossingen blijft plaats vinden, en de kennis hierover te verspreiden.

 

Meer beleidsstukken kun je vinden op de pagina beleid, daar vind je onder andere informatie over missie en strategie.