Bossen

MTCS-keurmerk

Ontbossing voor palmolieplantage

MTCS-keurmerk

21 februari 2011

MTCS is het Malaysian Timber Certification System. Het MTCS is onder beheer van de MTCC, de Malaysian Timber Certification Council. Maleisië is een belangrijke exporteur van tropisch hardhout en Nederland is traditioneel een belangrijke afzetmarkt, met name van de belangrijkste houtsoort meranti. MTCS beheert haar bossen niet duurzaam. Mensenrechten worden geschonden en bossen worden omgezet in plantages met enorme gevolgen voor mens en natuur.

Zowel de Nederlandse houthandel als ook de Nederlandse overheid heeft een lange geschiedenis van afspraken met de Maleisische overheid (en MTCC als haar spreekbuis) over duurzaam bosbeheer. Tot nu toe zijn deze afspraken nooit goed nagekomen en is de houtexport van Maleisië naar Nederland nog steeds niet duurzaam.

Er is een groot aantal problemen met MTCS/MTCC:

  • Bossen worden omgezet in plantages.

Om van bossen plantages te maken moeten grote hoeveelheden bos worden gekapt. Als steeds hetzelfde gewas wordt verbouwd gaat dat ten koste van waardevolle natuur. Talrijke plant- en diersoorten gaan verloren. Ook MTCS/MTCC maakt zich daaraan schuldig. Kaalkap blijkt geen uitzondering te zijn en in sommige gevallen is er bij door MTCS beheerde bossen ook illegaal hout gekapt.

  • De rechten van de inheemse bevolking worden geschonden.

In de door MTCS beheerde bossen worden op grote schaal mensenrechten geschonden. Inheemse gemeenschappen mogen hun eigen bos niet meer in en worden daarmee van hun meest fundamentele rechten beroofd. In andere gevallen moeten zij, volstrekt tegen alle regels van duurzaam bosbeheer in, vergunningen aanvragen en vergoedingen betalen om uit het eigen bos te mogen oogsten.

Meer informatie